Een doorbraak in professionalisering van leraren? Een nieuwe aanvraag voor het Nationaal Groeifonds

Een doorbraak in professionalisering van leraren? Een nieuwe aanvraag voor het Nationaal Groeifonds

Een doorbraak in professionalisering van leraren? Een nieuwe aanvraag voor het Nationaal Groeifonds

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)185Jan van Tartwijk, Universiteit van Utrecht, Nederland; Fred Janssen, Universiteit Leiden, Nederland; Helma Oolbekkink-Marchand, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Nederland; Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam, Nederland; Anje Ros, Fontys Hogeschool, Nederland

Zaal 27di 11:35 - 12:35

In de afgelopen maanden is door een brede groep van landelijke vertegenwoordigers vanuit de lerarenopleidingen (VH/ADEF/LOBO en UvNL/ICL), het werkveld (de sectorraden PO, VO, MBO), lerarenorganisaties (AOb en Lerarencollectief) en het Ministerie van OCW een aanvraag voorbereid voor het Nationaal Groeifonds. Deze aanvraag heeft betrekking op het meer systematisch vormgeven van voortgezette professionalisering en ontwikkeling van leraren na afloop van de initiële opleiding en inductiefase.

Voortgezette professionalisering van leraren vindt nog onvoldoende systematisch plaats en de kwaliteit ervan is wisselend. Oorzaken van dit probleem zijn het ontbreken van 1) prikkels voor leraren om zich te blijven ontwikkelen, 2) een door alle partners gedeeld loopbaanperspectief, 3) een arbeidsorganisatie binnen scholen die ontwikkeling van expertise benut, 4) een wettelijke opdracht van lerarenopleidingen om hier aan bij te dragen en 5) een solide financiële basis voor lerarenopleidingen om hier structureel werk van te maken.

Het creëren van een beroep waarin verdere ontwikkeling na inductie een vanzelfsprekendheid is, vraagt ingrijpende aanpassingen op al deze terreinen. Gegeven de (financiële) omvang van de aanvraag en de unieke verzameling van betrokken partners, zien we deze aanvraag als een unieke kans om forse stappen te zetten naar een beroep waarin leren en ontwikkeling centraal staat.

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
Nationaal Groeifonds, Opleiding en nascholing, Voortgezette ontwikkeling van leraren
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.