Een exclusief Anmsterdams netwerk

Een exclusief Anmsterdams netwerk

Een exclusief Anmsterdams netwerk

Ontmoeten: Korte presentatie en discussie (30 min)324Anton Okkels, Altra Onderwijs en Jeugdzorg, Nederland; Karen Slot, Hogeschool van Amterdam, Nederland

Zaal 4di 11:35 - 12:35

In 2017 is een Amsterdams netwerk gestart met als partners Hogeschool van Amsterdam (tweedegraads opleidingen), Altra Onderwijs en Jeugdzorg en regulier voortgezet onderwijs. Het gezamenlijk doel is studenten opleiden om meer inclusief onderwijs te realiseren. De netwerksamenwerking heeft geleid tot bijdragen aan het onderwijs aan studenten en tot landelijke kennisdeling over onderwijs aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag. Tijdens een ontmoeting op het Veloncongres krijgen de deelnemers een beeld van dit exclusieve netwerk en de concrete activiteiten. Ze gaan in gesprek met lerarenopleiders, (indien mogelijk) studenten en een collega van Altra. Tevens worden eerste inzichten gedeeld van het onderzoek ‘Studenten opleiden voor de realisatie van meer inclusief onderwijs’, een onderzoek naar meningen van studenten van een aantal tweedegraadsopleidingen.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Meer inclusief oinderwijs, Netwerk
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.