Een levensvatbare formatieve evaluatietool om video-rijke reflectie van leraren te verbeteren.

Een levensvatbare formatieve evaluatietool om video-rijke reflectie van leraren te verbeteren.

Een levensvatbare formatieve evaluatietool om video-rijke reflectie van leraren te verbeteren.

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)238Sara van der Linden, Universiteit Twente, Nederland

Zaal 13/14di 10:05 - 11:05

Video-coaching lijkt een veelbelovende aanpak voor de professionele ontwikkeling van docenten, maar is niet automatisch productief. Momenteel zijn er geen instrumenten om de kwaliteit van reflectie tijden video-coaching formatief te evalueren. Dit soort tools zijn nodig om coaches te helpen het potentieel van video-coachingsgesprekken te realiseren. De belangrijkste kenmerken van een prototype werden onderzocht door middel van een proof-of-concept-onderzoek, met nadruk op percepties van toegevoegde waarde, compatibiliteit, duidelijkheid en tolerantie. In totaal hebben 17 deelnemers met inzicht in de reflectieve praktijken van leraren deelgenomen aan het online onderzoek. De bevindingen toonden bescheiden, maar concreet bewijs dat de tool levensvatbaar zou zijn en de moeite waard is om verder te ontwikkelen. De studie leverde ook kwaliteitscriteria op voor verdere ontwikkeling en evaluatie van vergelijkbare tools, en de bevindingen leveren een bijdrage aan de huidige theorie over samenwerkend leren en reflecteren van (pre- en in-service) lerarenopleiders. Tezamen illustreert deze studie hoe digitale technologie de operationalisering van processen zoals reflectie kan vergemakkelijken, en benadrukt het belang van vroegtijdige aandacht voor de implementatie.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Docent-reflectie, Formatieve evaluatie
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.