Een warme relatie met ieder kind: leren met elkaar in school en opleiding

Een warme relatie met ieder kind: leren met elkaar in school en opleiding

Een warme relatie met ieder kind: leren met elkaar in school en opleiding

Creëren: Workshop (60 min)247Anke Creutzberg, Marnix Academie, Nederland; Annerieke Boland, IPABO, Nederland

Zaal 12di 13:35 - 14:35

Een positieve leerkracht-kindrelatie is cruciaal voor de brede ontwikkeling van kinderen. Playing-2-gether is een evidence-based spelbegeleidingsmethodiek die leerkrachten in de onderbouw ondersteunt een warme relatie op te bouwen met ieder kind in de groep; preventief, maar ook als interventie wanneer er sprake is van een moeizame of zelfs negatieve relatie met een kind.

In de oorspronkelijke opzet wordt Playing-2-gether overgedragen door een externe coach in een een-op-een-traject. In ons onderzoeksproject hebben drie PLG’s van professionals uit groep 1 t/m 4 een lerende cultuur binnen hun team ontwikkeld rond versterking van leerkracht-kind relaties. Er zijn instrumenten bij Playing-2-gether ontworpen om onderlinge reflectie en video-intervisie te ondersteunen (peer-learning), zodat teams zich blijvend kunnen professionaliseren zonder externe hulp.

De basisprincipes en ontwikkelde instrumenten zijn vervolgens meegenomen in een pabo-module Playing-2-gether waarin studenten met hulp van de docent elkaar ondersteunen bij de reflectie op relaties, overtuigingen, interpretaties van kindgedrag en eigen reactiepatronen.

De workshop start met een korte presentatie van de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek. Daarna richt de workshop zich op uitwisseling over de eigen opleidingspraktijken rond versterking van leerkracht-kindrelaties. Samen verkennen we hoe leren van en met elkaar daarin versterkt kan worden, eventueel ook binnen leergemeenschappen van studenten en leerkrachten samen.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.