ELWIeR: Onderzoeksnetwerk opleiders rekenen-wiskunde

ELWIeR: Onderzoeksnetwerk opleiders rekenen-wiskunde

ELWIeR: Onderzoeksnetwerk opleiders rekenen-wiskunde

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)55Marjolein Kool, Hogeschool Utrecht, Nederland; Michiel Veldhuis, Hogeschool IPABO & Marnix Academie, Nederland; Ronald Keijzer, Hogeschool IPABO, Nederland

Zaal 11di 10:05 - 11:05

Het vak rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs is nogal eens onderwerp van discussie. Opleiders in de ELWIeR onderzoeksgroep ontwikkelden de afgelopen 15 jaar een constructieve werkwijze om door middel van onderzoek bij te dragen aan deze discussie en om daarnaast een bijdrage te leveren aan het opleidingsonderwijs rekenen-wiskunde. Voor betrokken opleiders vormt de groep mede een professionaliseringsinstrument. Het onderzoek van de ELWIeR onderzoeksgroep heeft zich onder meer gericht op professionele gecijferdheid van studenten, wiskundige attitude van studenten, en het ontwikkelen domeinspecifieke kwaliteitscriteria voor het opleidingsonderwijs rekenen-wiskunde.

De domeinspecifieke focus levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het opleidingsonderwijs rekenen-wiskunde. In de ELWIeR-onderzoeksgroep wisselen lerarenopleider van verschillende instituten onderzoeks-ideeën en -ervaringen uit en dragen resultaten uit naar opleiders die (nog) niet bij de groep betrokken zijn. De centrale vraag in het gesprek zal gaan over de rol van (praktijk)onderzoek in de pabo’s ten behoeve van de kwaliteit van het basis- en het opleidingsonderwijs. Wat zou ELWIeR nog meer moeten onderzoeken? Hoe kan ELWIeR haar draagvlak en impact vergroten? Gezamenlijk gaan we in gesprek over de kwaliteit van het opleidingsonderwijs en de ontwikkeling van opleiders en zoeken naar de rol die onderzoeksgroepen als ELWIeR daarbij kunnen spelen.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
rekenen-wiskunde
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.