EMPO opleidingsschool

EMPO opleidingsschool

EMPO opleidingsschool

Ontmoeten: Netwerkcafé (30 min)170Tjitske Bergsma, EMPO Opleidingsschool, Nederland; Erna van Hest, Universiteit van Amsterdam, Nederland; Anne-Fleur Kortekaas, Nederland; Sabine Serveriens, Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland

Zaal 43di 13:35 - 14:35

De opleidingsschool heeft een visie op leren die berust op de principes van een Community of Practice. Deze gemeenschap vormt de sleutel om diversiteit daadwerkelijk te benutten en concreet vorm te geven aan het leren van en met elkaar. Een CoP is een praktijk-leergemeenschap die zich kenmerkt door een gedeeld kennisdomein, een gedeelde praktijk en een interactieve community. Deelnemers bouwen relaties op, helpen elkaar, wisselen ervaringen uit en delen informatie, waardoor ze van en met elkaarDe opleidingsschool versterkt het samen opleiden van academische leraren door aan de bestaande samenwerking tussen scholen en universiteiten een expliciete verbindingszone toe te voegen. De verbindingszone geeft invulling aan de principes van de CoP. Vanuit de verbindingszone zijn verbinders actief die zich zowel binnen de scholen als binnen de universiteiten bewegen. Zij dragen bij aan innovatie door het faciliteren van onderwijsverbetering, kennisdeling en professionalisering.Verbinders dragen bij door het initiëren, coördineren, begeleiden, evalueren en verbeteren van gezamenlijke initiatieven in de opleidingsschool. We onderscheiden initiatieven die bijdragen aan:

De leeromgeving van het samen opleiden (bijvoorbeeld de begeleidingen beoordeling en de congressen en studiedagen);

De organisatie van het samen opleiden (bijvoorbeeldbeleidsontwikkeling en structurele afstemming);

De kwaliteitscultuur van de opleidingsschool (bijvoorbeeld hetkwaliteitszorgsysteem en het systematisch doorvoeren van gewenste aanpassingen).

EMPO opleidingsschool bestaat uit EMPO Rotterdam (EUR/NIVOZ) en EMPO Amsterdam (VU/UVA/Leiden)

Kwaliteit en kenmerken van netwerken: Hoe werkt leren in netwerken? Hoe werken netwerken?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.