Gebruik van Augmented Reality en Virtual Reality in het vormgeven van een hybride lerarenopleiding.

Gebruik van Augmented Reality en Virtual Reality in het vormgeven van een hybride lerarenopleiding.

Gebruik van Augmented Reality en Virtual Reality in het vormgeven van een hybride lerarenopleiding.

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)217Anne-Margreet Pol, Hogeschool Windesheim, Nederland; Suzanne Pinkster-Schalken, Hogeschool Windesheim, Nederland

Zaal 11di 13:35 - 14:35

Onderwijs aan toekomstig leraren beroepsonderwijs (vmbo/mbo) moet actueel zijn. Een kansrijk ontwerp hiervoor is een hybride leeromgeving, waarbij de traditionele grenzen tussen school en werk vervangen zijn door een omgeving waarin leren en werken met elkaar zijn verweven. Door in deze hybride leeromgeving van docenten-in-opleiding Virtual Reality en Augmented Reality (VR/AR) didactisch onderbouwd in te zetten wordt er een omgeving gecreëerd waarin docenten-in-opleiding binnen kaders kunnen oefenen met de actuele beroepspraktijk.

Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Hoe kunnen we VR/AR inzetten in een hybride leeromgeving, om duurzame leerprocessen te stimuleren in de context van de lerarenopleiding voor technisch beroepsonderwijs?

In een rondetafelgesprek leggen we een door ons ontworpen kijkkader voor dat gebruikt kan worden in lerarenopleidingen beroepsonderwijs. Dit kijkkader geeft de mogelijkheid om gerichte didactische keuzes te maken om de eigen beroepspraktijk op een hybride wijze in te richten. De mogelijkheden tot de inzet van AR en VR worden in dit kijkkader verkend.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
beroepsonderwijs
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.