Gezamenlijk op het goede spoor!

Gezamenlijk op het goede spoor!

Gezamenlijk op het goede spoor!

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)88Petra ten Hagen, Stichting Opspoor, Nederland; José Smeets, IPABO, Nederland

Zaal 23di 11:35 - 12:35

Samenwerking Stichting OPSPOOR en lectoraat Jonge Kind Hogeschool IPABO

Het lectoraat Jonge kind doet onderzoek in nauwe samenwerking met het werkveld en voornamelijk via ontwerponderzoek in professionele leergemeenschappen. Hierdoor draagt het lectoraat bij aan de realisatie van de gezamenlijke kwaliteitsagenda primair onderwijs Noord-Holland van Hogeschool IPABO en partnerschoolbesturen (Bhoelan, Bredée, Gaemers, Groot, Herrings, Konst & Wiechers, 2016). De samenwerking tussen Hogeschool IPABO (Amsterdam/Alkmaar) en Stichting OPSPOOR (Purmerend e.o.) is hier een duidelijk voorbeeld van.

In het schooljaar 2020/2021 en 2021/2022 hebben OPSPOOR en Hogeschool IPABO deze samenwerking vormgegeven door onder andere de mentoren van de vierdejaars studenten jonge kind die stagelopen bij OPSPOOR meer te willen gaan betrekken bij het proces van het doen van onderzoek. Dit sluit direct aan bij de, uit de overkoepelende onderzoeksvraag voorvloeiende, vraag: Hoe kunnen opleiders de aankomend leerkracht ondersteunen in hun professionalisering op het gebied van spelgeoriënteerd onderwijs aan het jonge kind? (Boland, 2018).

Wij willen graag de successen en de valkuilen van dit gezamenlijke onderzoek presenteren. Zijn we op het juiste spoor of niet?

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
afstuderen, ontwerponderzoek, spelend leren
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.