Grip op leren in lerende netwerken

Grip op leren in lerende netwerken

Grip op leren in lerende netwerken

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)121Loes van Wessum, Hogeschool Windesheim, Nederland; Warner Immink, Change Kitchen, Nederland; Frank Groot, Prisma, Nederland; Samantha Bouwhuis, Prisma, Nederland

Zaal 27ma 14:30 - 15:30

Veel van het leren in lerende netwerken is informeel. Op welke wijze kun je datgene wat in lerende netwerken geleerd wordt zichtbaar maken? Hoe stimuleer je reflectie op het eigen leerproces van de netwerkleden zonder hen lastig te vallen met allerlei reflectievormen waar al gauw de klad in komt? In een vierjarig lerend netwerk van schoolleiders hebben we verschillende reflectie vormen uitgeprobeerd. Deelnemers en de procesbegeleider, tevens onderzoeker van het netwerk delen hun ervaringen. We presenteren wat we verstaan onder reflectie en bespreken welke reflectievormen geschikt zijn voor leraren (in opleiding) en lerarenopleiders.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.