Handreikingen voor professionaliseren van lerarenopleiders tav flexibilisering

Handreikingen voor professionaliseren van lerarenopleiders tav flexibilisering

Handreikingen voor professionaliseren van lerarenopleiders tav flexibilisering

Ontmoeten: Open space (30 min)357San van Eersel, Hogeschool Windesheim, Nederland; Quincy Elvira, Universiteit van Amsterdam, Nederland; Dian van Limpt, Fontys Hogeschool, Nederland; Bob Koster, Fontys Hogeschool, Nederland; Mariëlle Theunissen, Hogeschool Rotterdam, Nederland; Pettra van Beveren, Hogeschool Utrecht & NOA, Nederland

Zaal 11di 11:35 - 12:35

De werkgroep Professionalisering lerarenopleiders heeft in het kader van het Bestuursakkoord over flexibilisering van de lerarenopleidingen een inventarisatie-onderzoek en behoeftepeiling gedaan in 2021/2022 naar de inhoud en vorm van de professionalisering van lerarenopleiders om te kunnen werken met flexibele leerroutes.

Op basis van de bevindingen is de werkgroep in studiejaar 2022/2023 gestart met drie daaruit voortkomende vervolgopdrachten:

In aanvulling op de inventarisatie die reeds is gedaan is een extra uitvraag gedaan binnen de partnerschappen.

Er is een (concept) 'digitale vindplaats' gerealiseerd gericht op kennisdeling van wat er landelijk al is aan instrumenten/ good practices en expertise met betrekking tot de professionaliseringsthema’s die uit de inventarisatie naar voren zijn gekomen.

Er is een handreiking ontwikkeld voor het creëren van professionaliseringsmogelijkheden met betrekking tot flexibel opleiden.

In deze sessie delen we zowel de inhoud als de vorm van de professionaliseringswensen en peilen we waar de deelnemers zich in herkennen en wat ze nog missen. Daarna gaan de deelnemers in de vorm van een Open Space met elkaar in gesprek over één van de drie opdrachten die we ons voor dit jaar hebben gesteld:

Uitvraag partnerschappen

Realiseren digitale vindplaats

Handreiking voor het realiseren van professionaliseringswensen.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Flexibilisering, Ontwerphandreiking, Professionaliseren
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.