Harmonisatie van routes naar het leraarschap

Harmonisatie van routes naar het leraarschap

Harmonisatie van routes naar het leraarschap

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)358Marcel Lemmen, Hogeschool de Kempel, Nederland; Frank Sengers, Hogeschool van Amsterdam, Nederland

Zaal 11di 11:35 - 12:35

Onderzoek van de onderwijsinspectie laat zien dat er in het studiejaar 2018-2019 384 routes bestaan die leiden tot een bevoegdheid van leraar. Waarom zijn er zoveel routes en welke voor- en nadelen brengen deze met zich mee? Kan een (aanstaande) student een weloverwogen keuze maken uit al deze routes? Zouden we ook één route kunnen aanbieden die per individu op maat doorlopen wordt?

De werkgroep Harmonisatie alternatieve routes heeft in het studiejaar 2021-2022 een schematisch overzicht gemaakt van routes met typering/definiëring van (hoofd-en sub-)trajecten die leiden tot de bevoegdheid leraar primair onderwijs. Dit overzicht is gebaseerd op de huidige situatie. Kunnen we vanuit de gedachte van één onderwijsruimte de lerarenopleiding zodanig vormgeven dat onderscheid in routes of trajecten niet meer nodig is? Aan de hand van een visuele metafoor gaan we met de aanwezigen in gesprek over een onderwijsruimte.

Voor de bevoegdheden in het tweedegraadsgebied blijkt een ordening zoals die voor de bevoegdheid tot leraar primair onderwijs is gemaakt niet goed mogelijk. Daarom heeft de werkgroep ervoor gekozen om vier aanbevelingen te formuleren die harmonisatie tot een kleiner aantal hoofdroutes in het tweedegraadsgebied mogelijk maakt. Deze aanbevelingen willen we de aanwezigen graag voorleggen en daarover met elkaar in gesprek gaan.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.