Het Kompas voor Verbindend Gezag

Het Kompas voor Verbindend Gezag

Het Kompas voor Verbindend Gezag

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)83Marjon de Boer-Bruggink, Iselinge Hogeschool, Nederland

Zaal 13/14di 13:35 - 14:35

Op Iselinge Hogeschool wordt binnen de Academische Werkplaats (samen) ontwerpgericht onderzoek (McKenney & Reeves, 2009) gedaan door derdejaars pabostudenten, werkveldleden en docent-onderzoekers. Eén van de onderzoeksthema’s is Verbindend Gezag (Bom & Wiebenga, 2017). Verbindend Gezag kent twee basisattitudes: je gaat de strijd niet aan met een kind om ‘te winnen’ én vanuit de overtuiging dat je een ander niet kunt controleren, ben je gericht op je eigen gedrag. Hiermee ligt de nadruk op het pedagogisch handelen van de onderwijsprofessional, waarbij vijf pijlers worden onderscheiden: 1) aanwezigheid, 2) de-escalatie, 3) (herstel van) relatie, 4) steun en 5) verzet.

Recent onderzoek heeft het Kompas voor Verbindend Gezag opgeleverd (www.iselinge.nl/hetkompas) dat alledaags, concreet gedrag van professionals beschrijft. Het Kompas is geen recept of een trukendoos. Het Kompas is wél een hulpmiddel om (samen) op koers te blijven en kan gebruikt worden als reflectietool voor leraren basisonderwijs (in opleiding) en als onderzoeksinstrument voor pabostudenten én docent-onderzoekers.

Deze bijdrage gaat in op een grootschalige, kwantiatieve studie binnen het partnerschap 'Opleiden in school Oost Gelderland’. Het doel was om te onderzoeken of de vijf pijlers van Verbindend Gezag empirisch te onderscheiden zijn én hoe professionals hierop scoren.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Pedagogisch handelen, Verbindend Gezag
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.