Het ontwikkelen en versterken van differentiatievaardigheden bij leraren (in opleiding)

Het ontwikkelen en versterken van differentiatievaardigheden bij leraren (in opleiding)

Het ontwikkelen en versterken van differentiatievaardigheden bij leraren (in opleiding)

Creëren: Workshop (60 min)308Marjoleine Dobbelaer, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Nederland; Trynke Keuning, Hogeschool KPZ, Nederland; Marieke van Geel, Univeristeit Twente & Hogeschool KPZ, Nederland

Zaal 6di 11:35 - 12:35

Omgaan met verschillen is een complexe leraarvaardigheid. We weten dat niet alle starters hier al bekwaam in zijn, en ook dat meer ervaren leraren zich op dit vlak vaak nog kunnen, willen of zouden moeten ontwikkelen. Hoe kunnen we (startende) leraren ondersteunen in het zo effectief mogelijk inspelen op individuele verschillen in de klas? In deze workshop laten we zien hoe het ADAPT instrument (Assessing Differentiation in All Phases of Teaching; een wetenschappelijk onderbouwd interview- en observatieinstrument) op verschillende manieren kan worden ingezet kan om zicht te krijgen op differentiatievaardigheden en hoe dit aanknopingspunten biedt om deze vaardigheden te verbeteren. In deze workshop presenteren we het onderliggende wetenschappelijke onderzoek, krijgen deelnemers zicht op de ontwikkeling van de verschillende indicatoren en bespreken we, aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, hoe het instrument gebruikt kan worden binnen de lerarenopleiding. Daarnaast lichten we toe hoe het instrument kan worden ingezet in professionele leergemeenschappen van startbekwame, basisbekwaam en vakbekwame leraren.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
basisonderwijs
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.