Het potentieel van vakgroepen secundair onderwijs als professionele leergemeenschappen.

Het potentieel van vakgroepen secundair onderwijs als professionele leergemeenschappen.

Het potentieel van vakgroepen secundair onderwijs als professionele leergemeenschappen.

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)11Jasja Valckx, Universiteit Gent, België; Ruben Vanderlinde, Universiteit Gent, België

Zaal 15/16ma 14:30 - 15:30

Deze bijdrage bespreekt professionele ontwikkeling van leraren in Vlaamse secundaire scholen door deelname aan vakgroepen als professionele leergemeenschappen (PLG’s). De bijdrage begint met een beknopt overzicht van relevante literatuur omtrent professionele ontwikkeling van leraren. Vervolgens worden vakgroepen als PLG’s onder de loep genomen. Op basis van deze literatuur wordt een recent doctoraatsonderzoek voorgesteld. Concreet richtte dit doctoraatsonderzoek zich op de percepties van leraren in Vlaamse secundaire scholen over verschillende PLG-kenmerken in hun vakgroep als PLG, hoe deze vakgroepen als PLG’s ontwikkeld en/of verbeterd kunnen worden; en de relatie met professionele ontwikkeling van leraren. De resultaten toonden aan dat vakgroepen als PLG’s met een hoge aanwezigheid van gezamenlijke verantwoordelijkheid en reflectieve dialoog professionele ontwikkeling van leraren kunnen realiseren en/of ondersteunen. Bovendien toonde dit doctoraatsonderzoek aan dat leiderschap een belangrijke rol speelt voor vakgroepen als PLG’s, vooral transformationeel schoolleiderschap, maar zeker ook vakgroepleiderschap.

Kwaliteit en kenmerken van netwerken: Hoe werkt leren in netwerken? Hoe werken netwerken?
professionele leergemeenschappen, professionele ontwikkeling, vakgroepen
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.