Hoe zorg je ervoor dat je studenten in balans blijven tijdens de opleiding/loopbaan als docent!

Hoe zorg je ervoor dat je studenten in balans blijven tijdens de opleiding/loopbaan als docent!

Hoe zorg je ervoor dat je studenten in balans blijven tijdens de opleiding/loopbaan als docent!

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)351William Buys, Fontys Hogeschool, Nederland

Zaal 27ma 11:25 - 12:25

In hoeverre ervaar je op je school dat docenten in opleiding, beginnende docenten en/of collega-docenten last hebben van stress? Wat zou je hier in op willen pakken binnen het netwerk in je school. Schuif aan bij het rondetafelgesprek en ga met mij en met elkaar in gesprek aan de hand van beelden. Centraal staat het in balans blijven middels empowerment, zelfsturing en het maken van keuzes. Deze sessie kan je als lerarenopleider inspireren om zelf binnen je netwerk van docenten die zijn verbonden aan de stage/Opleidingsschool of een netwerk van collega-schoolopleiders c.q. werkplekbegeleiders aan de rondetafel het gesprek met elkaar aan te gaan.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
In balans blijven, Loopbaanleren van docenten
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.