Hub onderwijs ontmoet bedrijfsleven in het netwerk van leren.

Hub onderwijs ontmoet bedrijfsleven in het netwerk van leren.

Hub onderwijs ontmoet bedrijfsleven in het netwerk van leren.

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)78Tamme Spoelstra, Hogeschool Viaa, Nederland

Zaal 27ma 13:25 - 14:25

Met HUB-onderwijs ontmoet bedrijfsleven willen we de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel in het onderwijs vergroten en het interprofessioneel werken in het onderwijs verstevigen, door de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te versterken. Deze versterkte verbinding moet ook zorgen voor meer gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid vanuit het onderwijs en bedrijfsleven voor kinderen.

Professionals doen kennis op van de regionale arbeidsmarkt, wat in de toekomst kan leiden tot behoud van personeel in de regionale arbeidsmarkt.

Deze versterkte verbinding moet ook zorgen voor meer gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid vanuit het onderwijs en bedrijfsleven voor kinderen, vanuit de gedachte van ‘it takes a village to raise a child’.

Het bedrijfsleven staat nu vaak nog relatief ver van het onderwijs. Dat is een gemis, omdat relevante kennis en vaardigheden uit het bedrijfsleven daardoor onvoldoende doorstromen naar het onderwijs. Samenwerking tussen professionals uit het onderwijs en het bedrijfsleven kan zorgen voor een verrijking van de kennis van beiden en kan ervoor zorgen dat mensen uit het bedrijfsleven geënthousiasmeerd worden voor een overstap naar het onderwijs. Ook kan de samenwerking zorgen voor een versterkte gedeelde verantwoordelijkheid voor het opvoeden van kinderen. Opvoeden is de verantwoordelijkheid van ouders/opvoeders, onderwijs en diverse andere instanties als sportclubs.

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
Bedrijfsleven, Hubs, Netwerk leren
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.