Hybride professionele leergemeenschappen voor het leren lesgeven tijdens stages

Hybride professionele leergemeenschappen voor het leren lesgeven tijdens stages

Hybride professionele leergemeenschappen voor het leren lesgeven tijdens stages

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)80Alexander Schüler-Meyer, TU Eindhoven, Nederland

Zaal 13/14di 13:35 - 14:35

Dit artikel presenteert de resultaten van een project over de ervaringen van beginnende wiskunde leraren binnen hybride Professionele Leergemeenschappen (PLGs). De hybride PLGs geven aan lerarenopleiders de kans om de universitaire leerstof voor het plannen en reflecteren van wiskundelessen te integreren met het leren lesgeven tijdens de stage.

In hybride PLGs worden lessen gezamenlijk geobserveerd door de lessen te streamen met MS-teams. Op deze manier kunnen beginnende leraren samen lessen plannen, uitvoeren, observeren en erop reflecteren, ongeacht op welke school ze geplaatst zijn. Ze worden daarbij ondersteund door een didactisch expert en, indien mogelijk, de ervaren stagebegeleider van de school. Het is gebleken dat deze mix van expertise cruciaal is voor een kritische reflectie.

Door het vak heen werkten de toekomstige leraren in kleine groepjes. Voorlopige resultaten tonen aan dat de samenwerking in PLGs mogelijkheid biedt aan de beginnende leraren om met verschillende perspectieven te komen, deze aan elkaar uit te leggen en feedback te geven aan elkaars voorstellen. Door hun gezamenlijke lesvoorbereiding zijn de beginnende leraren ook in staat kritieke momenten in de geobserveerde les te herkennen en te reflecteren op hun handelen in deze momenten.

Kwaliteit en kenmerken van netwerken: Hoe werkt leren in netwerken? Hoe werken netwerken?
Hybride Professionele Leergemeenschappen (PLG), Practice-based teacher education
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.