Innovaties in het onderwijs duurzaam implementeren: De rol van gespreid leiderschap

Innovaties in het onderwijs duurzaam implementeren: De rol van gespreid leiderschap

Innovaties in het onderwijs duurzaam implementeren: De rol van gespreid leiderschap

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)67Marieke Thurlings, Eindhoven School of Education, Nederland

Zaal 4di 13:35 - 14:35

Deze systematische literatuurreview onderzocht hoe gespreid leiderschap, in wisselwerking met contextuele, relationele en individuele condities op micro-, meso- en macroniveau, duurzaamheid van onderwijsinnovaties binnen het primaire proces in het basis- en voortgezet onderwijs beïnvloedt. Een systematisch zoek- en selectieproces leidde tot 43 wetenschappelijke en 31 beleids- en vakpublicaties, en op een systematische manier samengevat. De samenvattingen werden gesynthetiseerd met hulp van een theoretisch model. Resultaten toonden een breed palet van condities die samen met gespreid leiderschap de duurzaamheid van onderwijsinnovaties beïnvloeden, zoals leiders die rondom de innovatie invloed uitoefenen op de organisatie, ondersteunend leiderschap vertonen en samenwerkend leren stimuleren. We concluderen dat een systeemperspectief bij verduurzamen van onderwijsinnovaties belangrijk blijkt. Vanuit een systeemperspectief is het realiseren van duurzame onderwijsinnovaties niet een kwestie van losse gefragmenteerde condities: het gaat om onderwijsprofessionals die zich verhouden tot de elementen buiten henzelf. Het werk van onderwijsprofessionals wordt beïnvloed door ontwikkelingen in het grotere systeem. Tegelijkertijd kunnen onderwijsprofessionals ook zelf bijdragen aan de ontwikkelingen in het grotere systeem. Afstemming tussen deze verschillende lagen draagt bij aan verduurzamen van onderwijsinnovaties. In de sessie gaan we graag in gesprek met lerarenopleiders over de betekenis en relevantie van de resultaten, aanbevelingen en conclusie.

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
leiderschap, verduurzamen
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.