Integraal aanbod: Handelen in de klas en interprofessioneel samenwerken rondom kinderen met ASS.

Integraal aanbod: Handelen in de klas en interprofessioneel samenwerken rondom kinderen met ASS.

Integraal aanbod: Handelen in de klas en interprofessioneel samenwerken rondom kinderen met ASS.

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)336Carla Geveke, Hanzehogeschool, Nederland; Marjan van Dijk, Hanzehogeschool, Nederland

Zaal 4di 11:35 - 12:35

Leerlingen met een complexe zorgvraag kunnen extra ondersteuning in de klas krijgen van een zorgprofessional, zo ook kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Echter het bieden van een integraal aanbod op maat door de leerkracht én de zorgprofessional blijkt niet eenvoudig te zijn. Het vraagt om krachtig handelen en goede interprofessionele samenwerking. Deze vaardigheden blijken in de praktijk nog niet voldoende ontwikkeld om passende zorg en passend onderwijs te bieden. Het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving voert een onderzoek uit waarbij de volgende vraag centraal staat: Welke knelpunten en succesfactoren wijzen onderwijszorgprofessionals aan als het gaat om handelen in de klas en interprofessioneel samenwerken rondom kinderen met ASS?

63 onderwijszorgprofessionals hebben een digitale vragenlijst ingevuld en 9 professionals zijn geïnterviewd. Gemiddeld genomen zijn onderwijszorgprofessionals positief over hun handelen, met name het bieden van structuur en over een aantal domeinen rondom het interprofessioneel samenwerken (o.a. onderlinge afhankelijkheid en flexibiliteit). Tegelijkertijd worden knelpunten zichtbaar zoals gebrek aan specifieke ASS-kennis, interprofessionele vaardigheden (zoals gebrek aan wederzijds begrip) en voorwaarden daarin (zoals tijd). In de discussie wordt ingegaan op de tranfereerbaarheid van de resultaten en verkennen we wat deze resultaten betekenen voor het professionaliseren en opleiden van (toekomstige) onderwijs(zorg)professionals.

Kwaliteit en kenmerken van netwerken: Hoe werkt leren in netwerken? Hoe werken netwerken?
Handelen in de klas, Onderwijs en zorg
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.