Interprofessioneel samenwerken als motor voor kwaliteitsvol en inclusief onderwijs.

Interprofessioneel samenwerken als motor voor kwaliteitsvol en inclusief onderwijs.

Interprofessioneel samenwerken als motor voor kwaliteitsvol en inclusief onderwijs.

Creëren: Workshop (60 min)134Hannah Boonen, UC Leuven-Limburg, België; Sofie Van Eynde, UC Leuven-Limburg, België; Izabel Janssens, UC Leuven-Limburg, België

Zaal 40di 13:35 - 14:35

Vandaag inclusief aan de slag gaan in onderwijs vereist een verbindende en interprofessionele samenwerking tussen alle betrokken partners in en rondom de school. Dit interprofessioneel samenwerken is niet alleen een noodzaak wanneer het gaat om ondersteuningspraktijken op school. Ook wanneer we als lerarenopleiding studenten willen opleiden tot leraren, sterk in het creëren van een inclusieve leeromgeving, vraagt dat om samen opleiden in netwerken.

We zien het aantal samenwerkingsverbanden in de Vlaamse onderwijspraktijk groeien, maar stellen ook vast dat er nog maar beperkt een samenwerkingscultuur aanwezig is. Er is veel aandacht voor (interprofessionele) netwerken als organisatievorm en voor het proces om tot succesvolle samenwerkingsverbanden te komen. Vandaag ontstaat er ook een ‘sense of urgency’ rond het vermogen om succesvol op een professionele en duurzame manier samenwerkingsrelaties aan te gaan en te onderhouden.

Binnen het expertisecentrum Inclusive Society van Hogeschool UCLL voerden we kwalitatief wetenschappelijk onderzoek uit waarbij inclusief onderwijs en interprofessioneel samenwerken centraal staan. Deze projecten, die steeds vertrekken vanuit de praktijk, geven unieke inkijk in wat het werken in interprofessionele netwerken kan betekenen voor (inclusief) onderwijs.

Met deze bijdrage willen we dan ook partners binnen interprofessionele netwerken in onderwijs meer bewust grip geven op de ontwikkeling naar een samenwerkingsvaardig netwerk.

Kwaliteit en kenmerken van netwerken: Hoe werkt leren in netwerken? Hoe werken netwerken?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.