Interprofessioneel samenwerken in interprofessionele leerteams

Interprofessioneel samenwerken in interprofessionele leerteams

Interprofessioneel samenwerken in interprofessionele leerteams

Inspireren: Symposium (60 min)310Ingrid Paalman-Dijkenga, Hogeschool Viaa, Nederland; Lianne Post, Hogeschool KPZ, Nederland; Carolien van Riswijk, Iselinge Hogeschool, Nederland; Trynke Keuning, Hogeschool KPZ, Nederland; Emma Nitert, Hogeschool KPZ, Nederland

Zaal 42ma 13:25 - 14:25

Professionals in de context van kind en educatie werken in een omgeving die sterk gespecialiseerd is. Dit betekent in de praktijk dat de professionals uit de verschillende vakgebieden, zoals leraren, kinderdagverblijfmedewerkers en zorgmedewerkers, elkaar weinig tegenkomen. Terwijl deze mensen allemaal vanuit een ander oogpunt hetzelfde doel nastreven: kinderen helpen om op alle ontwikkelingsgebieden tot volle bloei te komen. Het is daarom nodig dat professionals uit alle werkgebieden in deze context meer gaan samenwerken en dat opleidingen studenten hierop voorbereiden. Interprofessioneel opleiden kan op verschillende manieren. Eén van die manieren is studenten laten samenwerken in interprofessionele leerteams opgezet op de stageplek. In dit symposium staat interprofessioneel leren samenwerken in interprofessionele leerteams door studenten in zowel mbo- als hbo-opleidingen in het domein kind en educatie centraal. In de drie bijdrages worden de ervaringen met ‘interprofessionele leerteams’ of ‘werkplaatsen’ vanuit verschillende perspectieven toegelicht. Bijdrage 1 en 2 geven een illustratie van hoe interprofessionele leerteams functioneren en hoe door deze leerteams op verschillende manieren onderzoek wordt gedaan en wordt gewerkt aan het ontwikkelen van interprofessionele competenties. Bijdrage 3 gaat dieper in op de ontwikkeling van deze competenties, ook wel ‘grenscompetenties’ die studenten in deze leerteams ontwikkelen.

Kwaliteit en kenmerken van netwerken: Hoe werkt leren in netwerken? Hoe werken netwerken?
boundary crossing
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.