Interprofessioneel samenwerken in kindcentra

Interprofessioneel samenwerken in kindcentra

Interprofessioneel samenwerken in kindcentra

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)305Trynke Keuning, Hogeschool KPZ, Nederland; Emma Nitert, Hogeschool KPZ, Nederland

Zaal 11ma 11:25 - 12:25

In Nederland is een brede beweging ingezet van integrale kindcentra (IKC’s) voor inclusief onderwijs. Belangrijke doelen van deze kindcentra zijn het creëren van een doorlopende leerlijn, inclusie van alle kinderen ter bevordering van gelijke kansen en het creëren van een innovatief curriculum dat gericht is op de brede ontwikkeling van kinderen. Om deze doelen te bereiken is samenwerking tussen professionals uit onderwijs, opvang en jeugdzorg essentieel, maar deze interprofessionele samenwerking blijkt allesbehalve vanzelfsprekend.

In een vierjarig project werken verschillende basisscholen en kindcentra samen met de opleidingsinstellingen Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool KPZ en Hanzehogeschool Groningen en diverse internationale partners aan de volgende onderzoeksvragen:

Hoe geven professionals uit kinderopvang, basisonderwijs en externe professionals (jeugdzorg, welzijn, wijk) binnen het IKC vorm aan hun interprofessionele samenwerking en hoe ervaren ze het werken op hun locatie?

Hoe ontwikkelen kinderen zich in IKC’s op het gebied van persoonsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling?

De dataverzameling in ruim 30 kinderopvangorganisaties en basisscholen, waarvan een groot deel samenwerken in kindcentra, zal in het voorjaar van 2023 van start gaan. In een rondetafelgesprek bespreken we de onderzoeksopzet van dit vierjarige onderzoek en verkennen we in het bijzonder de meetinstrumenten die ingezet (zouden kunnen) worden om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
interprofessioneel samenwerken
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.