Jouw rol in de regio

Jouw rol in de regio

Jouw rol in de regio

Creëren: Workshop (60 min)288Mark Boiten, Hogeschool Windesheim, Nederland; Ricus Dullaert, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland

Zaal 6di 10:05 - 11:05

Om het samen opleiden niet alleen tussen opleidingen en scholen te organiseren, maar ook als lerarenopleidingen onderling, zijn er in 2021 en 2022 regionale allianties van lerarenopleidingen gevormd. Ook in het Noorden en Oosten van het land: in 2021 startte in het Noorden de Noordelijke Educatieve Alliantie, in 2022 Oost Werkt.

In deze sessie verkennen de Noordelijke Educatieve Alliantie en Oost Werkt samen met de deelnemers wat het werken in regionale allianties kan betekenen voor de dagelijkse opleidings-, professionaliserings- en onderzoekspraktijk. Dat doen we op twee manieren:

Uitwisselen van huidige vormen van samenwerking: we hoeven het wiel niet uit te vinden.

Elke deelnemer visualiseert de eigen toekomstige werkzaamheden en de rol van regionale samenwerking daarin.

Aan het eind van de sessie hopen we samen een concreter beeld te hebben geschetst wat het samenwerken in en met regionale allianties betekent voor lerarenopleiders en andere onderwijsprofessionals. Én dat de deelnemers geïnspireerd zijn om na het VELON Congres een volgende stap te zetten richting regionale samenwerking.

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
lerarenopleidingen, regio
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.