Klassenmanagement op de werkplek: hoe kun je aanstaande leraren daarbij ondersteunen?

Klassenmanagement op de werkplek: hoe kun je aanstaande leraren daarbij ondersteunen?

Klassenmanagement op de werkplek: hoe kun je aanstaande leraren daarbij ondersteunen?

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)204Tom Adams, Fontys Hogeschool, Nederland

Theaterzaaldi 11:35 - 12:35

Grip krijgen op klassenmanagement is voor aanstaande leraren een belangrijk aspect van hun stage in de lerarenopleiding. Er is echter nog weinig bekend over hoe klassenmanagement tijdens het werkplekleren wordt ontwikkeld. Deze studie bestudeerde de ontwikkeling van klassenmanagement van 24 vierdejaars aanstaande leraren binnen de context van het VO tijdens het werkplekleren, waarbij gekeken werd naar hun leerdoelen en leerprocessen. Deze studie werd uitgevoerd in de context van een partnerschap van VO-opleidingsscholen gedurende een heel studiejaar.

De resultaten laten zien dat aanstaande leraren een grote variatie van foci in hun leerdoelen hebben voor diverse aspecten van het klassenmanagement. We vonden vier patronen in het leren van klassenmanagement bij leraren-in-opleiding: ‘Kennisgericht’, ‘Feedbackgericht’, ‘Inspiratiegericht’ en ‘Praktijkgericht’. Het verschil in deze patronen werd bepaald door de wijze waarop aanstaande leraren gebruik maakten van theorie, de wijze waarop ze anderen zoals opleiders en collega’s nodig hadden en hoe zij zelfregulerend konden werken.

Wat betekent dit voor de coaching en begeleiding van lerarenopleiders? En wat betekent dit voor het programma: op welke plek wordt er wat aangeboden, en hoe zorgt men ervoor dat hier een logische verbinding tussen zit zodat dit effectief is voor het leren van het klassenmanagement van de aanstaande leraar?

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Werkplekleren
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.