KPZ raakt! Hoe toets je Persoonlijke Professionele Ontwikkeling in een doorgaande lijn?

KPZ raakt! Hoe toets je Persoonlijke Professionele Ontwikkeling in een doorgaande lijn?

KPZ raakt! Hoe toets je Persoonlijke Professionele Ontwikkeling in een doorgaande lijn?

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)303Daphne Duijvestijn, Hogeschool KPZ, Nederland; David Pereboom, Hogeschool KPZ, Nederland

Zaal 26di 11:35 - 12:35

Op de opleiding tot leraar basisonderwijs van Hogeschool KPZ begeleiden we studenten tot veerkrachtige leraren met een stevige narratieve persoonlijke professionele identiteit en een ‘eigen kleur’. Dit doen we binnen de programmalijn Persoonlijke Professionele Ontwikkeling (PPO-lijn), altijd in verbinding met vak en praktijk.

Binnen de PPO-lijn werken we aan de beroepsrol reflectieve professional: ken je jezelf in wie je bent en wilt zijn als leraar? De student is/wordt zich bewust van eigen normen, waarden en van zijn mens- en wereldbeeld. Op basis van betekenisvolle momenten wordt vanuit een open houding de (reflectieve) dialoog aangegaan waardoor de student het perspectief van zichzelf en de ander leert kennen. Hiermee wordt veerkracht ontwikkeld waardoor ze kunnen werken in een steeds veranderende context. Ze werken interprofessioneel samen met hun collega’s en met alle betrokkenen rondom de school.

In een rondetafelgesprek leggen we de deelnemers graag de vraag voor hoe persoonlijke professionele ontwikkeling door lerarenopleiders getoetst kan worden. In hoeverre is persoonlijke professionele ontwikkeling eigenlijk te toetsen? Hoe beoordeel je de kwaliteit van reflectie? Welke kwaliteitscriteria formuleren we? Hoe kunnen we professionele identiteitsontwikkeling formatief en ontwikkelingsgericht toetsen? Wat vraagt flexibilisering hierin van ons als opleiders? Wat zijn de mogelijkheden voor werken met een ontwikkelportfolio?

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Toetsing
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.