Krijg de wind in de zeilen van je professionele ontwikkeling tot leerkracht.

Krijg de wind in de zeilen van je professionele ontwikkeling tot leerkracht.

Krijg de wind in de zeilen van je professionele ontwikkeling tot leerkracht.

Ontmoeten: Korte presentatie en gesprek (30 min)213Roy Heiner, Team Heiner, Nederland; Hans Drost, Hogeschool Windesheim, Nederland; Bart-Jan Wolters, Hogeschool Windesheim, Nederland

Zaal 26di 11:35 - 12:35

Het lijkt erop dat de professionele ontwikkeling van leerkrachten in vele opzichten een betrekkelijk problematische aangelegenheid blijft (van Dellen, 2018).

Pabo Windesheim wil als integraal onderdeel van de studentbegeleiding studenten kansen geven zicht te krijgen op hun vermogen om doelbewust te handelen, daarbij hun professionele groei te sturen, oplossingen te vinden voor uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en hun praktijk te verbeteren.

Samen met Team Heiner[1] wordt hiervoor het programma “Durf” samengesteld waar 2e jaars studenten van de pabo aan deelnemen. De leeromgeving waar gebruik van wordt gemaakt in dit traject is, naast de campus, vooral de zeilboot, omdat hier elke student in een leeromgeving komt waar hij nog geen expert is. De sessies worden gezamenlijk begeleid door de studentbegeleider vanuit de pabo en een coach namens Team Heiner.

Tijdens deze ontmoeting sessie laten we zien wat dit project inhoud en vertellen we wat onze ervaringen zijn tot op dit moment.

Tweede jaars studenten hebben in schooljaar 2021-2022 al in een pilot setting in dit project geparticipeerd. Er is bij hun een vragenlijst afgenomen na beëindiging van het traject. Een analyse van de respons op deze vragenlijst zal ook worden gepresenteerd.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Ook buiten de campus, Professionele ontwikkeling student, Studentbegeleiding
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.