Kwaliteit leven lang ontwikkelen in netwerken met het Zelfevaluatiekader Samen Opleiden

Kwaliteit leven lang ontwikkelen in netwerken met het Zelfevaluatiekader Samen Opleiden

Kwaliteit leven lang ontwikkelen in netwerken met het Zelfevaluatiekader Samen Opleiden

Creëren: Workshop (60 min)171Jeannette Geldens, Hogeschool de Kempel - Opleidingsnetwerk Samen Opleiden, Helmond, Nederland; Peter Ruit, Driestar Educatief - Samen in Ontwikkeling (SAM), Gouda, Nederland; Herman Popeijus, Hogeschool de Kempel, Helmond, Nederland; Dionne Donlou, Opleidingsnetwerk Samen Opleiden, Helmond, Nederland; William Meuleman, Samen in Ontwikkeling (SAM), Gouda, Nederland

Zaal 12ma 11:25 - 12:25

In deze workshop bespreken we beknopt de ontwikkelingen van het Zelfevaluatiekader Samen Opleiden (ZEK) tegen het licht van het Landelijk Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie en werkwijze peerreview (hier afgekort als LKK, Ontwikkelteam Kwaliteitskader, 2021) en gaan daarbij in op enkele werkwijzen.

Allereerst delen we vanuit verschillende perspectieven (die van ontwikkelaars, projectleiders van partnerschappen, schoolopleiders, directie en team) de opgedane ervaringen.

Daarna bespreken en verkennen we met elkaar in groepen de onderzoeksbevindingen en gereviseerde instrumenten van het in 2020-2021 uitgevoerde evaluatieproject, het vervolgproject van 2021-2022 (Geldens, Ruit & Popeijus, 2020; 2021) en de opbrengsten tot nu toe.

Dit doen we op basis van een infographic waarop de algehele onderzoeksbevindingen zijn samengevat: een ZEK-LKK-vergelijking en vragenlijst- en groepsinterviewresultaten over de wijze waarop het ZEK wordt gebruikt en welke behoeften de gebruikers hebben.

Vervolgens verkennen we met elkaar de diverse werkwijzen waarop de gereviseerde instrumenten (ZEK-posters en ZEK-toelichting) zijn in te zetten en welke rol het nieuwe ZEK-online daarin kan spelen.

Ten slotte gaan we plenair met elkaar in dialoog over de opgedane inzichten vanuit de diverse groepen en geven we de deelnemers de gelegenheid om de opbrengsten te verzilveren.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Zelfevaluatiekader
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.