Leesbevorderende professionals opleiden: Hogeschool KPZ en bibliotheek Stadkamer werken samen

Leesbevorderende professionals opleiden: Hogeschool KPZ en bibliotheek Stadkamer werken samen

Leesbevorderende professionals opleiden: Hogeschool KPZ en bibliotheek Stadkamer werken samen

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)235Maarten Keppel, Stadkamer Zwolle, Nederland; Annemarie Regeling, Hogeschool KPZ, Nederland

Zaal 23ma 13:25 - 14:25

Hogeschool KPZ en De Stadkamer Zwolle werken samen op het gebied van de versterking van de leesbevorderende competenties van (aankomende) professionals én aan het optimaliseren van een doorgaande leeslijn voor Zwolse kinderen van 0 tot 18 jaar. Studenten van de bacheloropleiding pabo en de ad-opleiding pep van Hogeschool KPZ, professionals uit het basisonderwijs en buitenschoolse opvang, bibliotheek Stadkamer Zwolle en docent-onderzoekers van Hogeschool KPZ vormen sinds enige tijd samen een leerteam. In deze interprofessionele teams houden zij zich bezig met de volgende drie thema’s: 1) het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen studenten en professionals op het gebied van leesbevordering en leesontwikkeling, 2) het ontwikkelen van een e-learning voor studenten over leesbevordering en de functie van bibliotheken en 3) het faciliteren van contact tussen professionals waarbij de focus ligt op het uitwisselen van kennis en ervaring. Medewerkers van Stadkamer Zwolle en docent-onderzoekers van Hogeschool KPZ sluiten aan om input te geven vanuit recent onderzoek. In deze bijdrage delen we onze eerste ervaringen met deze interprofessionele leerteams en horen we graag de ervaringen van andere hogescholen t.a.v. samenwerking met bibliotheken op het gebied van leesbevordering.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Leesbevordering
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.