Leesvaardig van peuter tot adolescent: werkplaats onderwijsonderzoek in de regio

Leesvaardig van peuter tot adolescent: werkplaats onderwijsonderzoek in de regio

Leesvaardig van peuter tot adolescent: werkplaats onderwijsonderzoek in de regio

Ontmoeten: Intervisie (30 min)230Hilde Kooiker, HZ University of Applied Sciences, Nederland

Zaal 15/16di 10:05 - 11:05

Het lectoraat Excellence and Innovation in Education van HZ University of Applied Sciences is in oktober 2022 gestart met een werkplaats onderwijsonderzoek rondom het thema leesvaardigheid. In deze werkplaats werken leraren en andere onderwijsprofessionals vanuit basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo samen met onderzoekers aan het versterken van het leesonderwijs. Deelnemers doen dit door het in gang zetten van een interventie binnen de eigen onderwijspraktijk, tegelijkertijd biedt de samenwerking over onderwijskolommen heen kansen voor het nadenken over een doorgaande lijn en om gebruik te maken van elkaars expertise. Waar veel onderzoekswerkplaatsen georganiseerd worden binnen één type onderwijs, is deze regionale aanpak over onderwijskolommen heen vernieuwend. We zien veel kansen, maar er zijn uiteraard ook uitdagingen. Tijdens deze sessie brengen we vanuit deze onderzoekswerkplaats een rijke casus in van een uitdaging die we in dit eerste jaar zijn tegengekomen. In deze casus zal in elk geval het samenwerken op regionaal niveau en over onderwijskolommen heen een rol spelen. We gebruiken hierbij een intervisiewerkvorm en nodigen deelnemers uit ons te bevragen over deze casus en vanuit hun eigen ervaringen en expertise mee te denken over mogelijke aanpakken.

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
regionale samenwerking
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.