Leraren opleiden in Blended STEM

Leraren opleiden in Blended STEM

Leraren opleiden in Blended STEM

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)118Iris Stiers, VUB, België; Renaat Frans, UC Leuven-Limburg, België; Katrien Vyvey, UC Leuven-Limburg, België

Zaal 24/25di 13:35 - 14:35

Interdisciplinair STEM-onderwijs is projectmatig onderwijs waarbij wetenschappen, techniek en wiskunde met elkaar verbonden worden en onderzoeken en ontwerpen centraal staan. In Nederland zetten een aantal scholen in op bèta-technisch projectonderwijs (bv. Technasia). In Vlaanderen krijgen alle leerlingen in mindere of meerdere mate STEM-onderwijs.

We brengen verslag uit van het project ‘Blended STEM-didactiek onderzocht’. Daarin werken een Vlaamse hogeschool en een universitaire lerarenopleiding samen met scholen om een kwaliteitsvolle blended STEM-didactiek te realiseren en te laten indalen in de lerarenopleiding.

In deze sessie gaan we in op de volgende onderzoeksvragen:

Hoe kan men een vakdidactiek STEM concreet gestalte geven in de lerarenopleiding?

Hoe kan men blended learning inzetten in een goede vakdidactiek STEM?

Hoe kan men ontwikkelende en onderzoekende Teacher Design Teams inzetten om (student)leraren op te leiden en na te scholen in blended STEM?

Hoe kan een leraar zijn/haar eigen blended STEM-praktijk in de klas onderzoeken?

We vertrekken van het Vak3dactisch model dat een uitbreiding is van het PCK-model van Shulman en het SQD-model dat effectieve leerstrategieën in de lerarenopleiding beschrijft om deze vragen te beantwoorden. Deze algemene modellen uit de literatuur resulteren in het LOB-STEM-model voor blended STEM dat een praktische tool wil zijn voor lerarenopleiders.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.