Lerarenopleiders en hun rol in opleiden tot onderwijsprofessionals met onderzoekend vermogen

Lerarenopleiders en hun rol in opleiden tot onderwijsprofessionals met onderzoekend vermogen

Lerarenopleiders en hun rol in opleiden tot onderwijsprofessionals met onderzoekend vermogen

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)47Colleen Clinton, Hogeschool Inholland, Nederland; Mascha Enthoven, Hogeschool Inholland Haarlem, Nederland; Rianne Bosland-Meerding, Hogeschool Inholland Den Haag, Nederland

Theaterzaaldi 13:35 - 14:35

De samenwerking tussen lectoraat De Pedagogische Opdracht (DPO) en de Noord-Hollandse Samenscholing (NHS), een partnerschap tussen Pabo Inholland Alkmaar en diverse regionale po-besturen, beoogt aankomend leraren op te leiden tot reflectieve, contextbewuste professional met onderzoekend vermogen. In leerteams, met studenten en betrokkenen uit werkveld en opleiding, worden hiertoe ervaringen van studenten in het primair proces collectief geduid en verdiept. Daarbij worden drie aspecten als uitgangspunt genomen: de pedagogische opdracht die de (aankomend) leraar zich stelt, het instrumentarium dat hij inzet en het beroep dat de leerling op hem doet. Studenten benutten bij analyse van hun ervaringen bronnen en kennis van lerarenopleiders. Op deze wijze ontstaat een pendulebeweging tussen drie functies van onderzoekend vermogen: 1) individuele ervaring, 2) verdiepen in collectief en 3) benutten van kennisbronnen. Deze beweging versterkt de reflectiviteit en het contextbewustzijn waardoor continu verbetering van het pedagogisch-didactisch handelen plaatsvindt. In actieonderzoek is samen met lerarenopleiders het benutten en stimuleren van het onderzoekend vermogen van studenten in de leerteams geduid. Tijdens deze inspiratiesessie delen we belangrijke inzichten uit dit actieonderzoek over de veranderende rol van de lerarenopleider. We gaan in gesprek over het opleiden van de onderwijsprofessional van de toekomst en de voortdurende professionalisering die dit vraagt.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
onderzoekend vermogen, Reflectieve onderwijsprofessional, rol lerarenopleider
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.