Leren in netwerken – Professionele leergemeenschap binnen het zij instroomtraject

Leren in netwerken – Professionele leergemeenschap binnen het zij instroomtraject

Leren in netwerken - Professionele leergemeenschap binnen het zij instroomtraject

Creëren: Workshop (60 min)130Lisa Maas, IPABO, Nederland; Bartjan Vollmuller, IPABO, Nederland

Zaal 40di 10:05 - 11:05

De begeleiding van de professionele ontwikkeling van een zij-instroom collega vraagt om een goede afstemming tussen de betrokkenen op de opleiding en de werkplek, in nauw overleg met de zij-instromer zelf. Dat kan goed in een professionele leefgemeenschap (PLG).

In de PLG leren de cursisten doelbewust op basis van hun leervragen in door henzelf gevoede feedbackloops. Het accent ligt op het formuleren van leervragen en daar leerconsequenties aan verbinden (leervragen analyseren, acties organiseren, feedback organiseren). De ontwikkeling van de cursist staat daarbij centraal.

De begeleidende tandem (lerarenopleider werkveld en lerarenopleider opleiding) is de gids die ervoor zorgt dat de cursisten de ruimte krijgen voor eigen ontdekkingen en learning on the job. Doel is dat de cursist de opleiding en werkplek ervaart als twee belangrijke kanten van dezelfde medaille. De wisselwerking tussen het opleidingsprogramma en het werken op de werkplek brengt de cursist verder in zijn professionele ontwikkeling.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Zij instroom
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.