Meerstemmigheid en waardengedrevenheid bij frictie tussen ouders en leraren.

Meerstemmigheid en waardengedrevenheid bij frictie tussen ouders en leraren.

Meerstemmigheid en waardengedrevenheid bij frictie tussen ouders en leraren.

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)329Pieter Boshuizen, Thomas More Hogeschool, Nederland

Zaal 13/14di 11:35 - 12:35

Tijdens de inspiratiesessie bespreken wij de eerste inzichten die wij hebben opgedaan in ons fenomenologisch onderzoek naar momenten van frictie tussen ouders en leraren. Meerstemmigheid en waardengedrevenheid spelen daarbij een centrale rol. Dat is om te beginnen te zien in de interviews met de leraren. Juist bij momenten van frictie komen botsende waarden en onbewuste opvattingen aan het licht (Pushor & Amendt, 2018). Ouders, het kind en de school proberen een stem te geven aan datgene wat zij belangrijk vinden.

Niet alleen de interviews, ook onze onderlinge samenwerking als onderzoeksconsortium, kenmerkt zich door meerstemmigheid en waardengedrevenheid. Als leraren en docentonderzoekers hebben wij ieder een eigen invalshoek en andere verwachtingen van dit onderzoek. We interpreteren de interviews over frictie met ouders niet neutraal, maar nemen allemaal ons eigen referentiekader mee.

In de bijeenkomst delen wij fragmenten uit de interviews, inclusief de verschillende perspectieven die wij daar als onderzoekers op hebben. We zijn benieuwd wat de deelnemers van de sessie zelf opvalt in de interviews en willen de hen uitnodigen ons mee te denken hoe wij als consortium een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan waardengedreven handelen bij momenten van frictie tussen ouders en leraren.

Kwaliteit en kenmerken van netwerken: Hoe werkt leren in netwerken? Hoe werken netwerken?
Consortiumonderzoek, Samenwerking met ouders, Waardengedrevenheid
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.