Naar een beter welzijn van aankomende leraren en hun leerlingen.

Naar een beter welzijn van aankomende leraren en hun leerlingen.

Naar een beter welzijn van aankomende leraren en hun leerlingen.

Creëren: Workshop (60 min)180Joris Bal, The Lab of Life, Nederland; Fieke Koolen, Fontys Hogeschool, Nederland

Zaal 2di 11:35 - 12:35

Vanuit een netwerkcontact rondom welzijn van studenten, is er een samenwerking ontstaan tussen the Lab of Life en Fontys lerarenopleiding PABO/ALO, met als doel studenten opleiden, zodat zij behalve inzicht in het eigen welzijn zich ook bewust worden van het welzijn van leerlingen en hen handvatten te geven om hen hierbij te begeleiden. In de generieke leeruitkomsten staat namelijk expliciet vermeld dat studenten in staat moeten zijn om lerenden te begeleiden bij het ontdekken van hun identiteit en ook zorg te hebben voor hun welzijn. Deze pilot, wordt financieel ondersteund vanuit het RIVM en betreft een training aan postpropedeuse studenten van de PABO/ALO, waarbij in zes bijeenkomsten gewerkt wordt aan het vergroten van het eigen welzijn, volgens bewezen wetenschappelijke methodieken, om vervolgens te komen naar het toe kunnen passen bij de leerlingen op de eigen stageschool. Deze pilot wordt op een onderzoekmatige wijze gemonitord in hoeverre de student het eigen welzijn ervaart, alsook hoe hij zichzelf in staat vindt om het welzijn van leerlingen te bevorderen, dit zowel bij de start alsook aan het einde van de pilot. Tijdens deze workshop zal een uitleg gegeven worden over de pilot, met een kleine interactieve demonstratie en zullen de resultaten gedeeld worden.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.