Nascholing in de eigen klas. Samenwerking leerkrachten en expert-docenten voor beter rekenonderwijs.

Nascholing in de eigen klas. Samenwerking leerkrachten en expert-docenten voor beter rekenonderwijs.

Nascholing in de eigen klas. Samenwerking leerkrachten en expert-docenten voor beter rekenonderwijs.

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)168Peter Langerak, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland

Zaal 13/14di 10:05 - 11:05

Veel basisscholen zijn ontevreden over hun rekenresultaten en zijn naast het gebruik van hun reguliere schoolmethode voor rekenen op zoek naar een alternatieve rekenmethode. Een aantal basisscholen werkt daarbij samen met het Nederlands Mathematisch Instituut (NMI).

In de samenwerkingsprojecten wordt de aanpak die het NMI heeft ontwikkeld toegepast. Die aanpak richt zich op het overdragen van het programma Foutloos Rekenen aan de leerkrachten. Een expert-docent Foutloos Rekenen van het NMI werkt daarbij samen met de leerkrachten van de school.

Het programma Foutloos Rekenen heeft andere kenmerken dan de reguliere schoolmethodes. De twee hoofdkernmerken van Foutloos Rekenen zijn:

1. lesinhoud: eenduidige, altijd werkende rekenprocedures en systematische volgorde rekenprocedures

2. didactiek: mastery learning met instructieles en oefenlessen; pas doorgaan als de leerlingen de stof voldoende beheersen

Doormiddel van vragenlijsten is onderzocht welke nieuwe inzichten leerkrachten opdoen in de samenwerkingsprojecten. Ook hebben leerkrachten en expert-docenten aangegeven of de leerkrachten in staat zijn om zelfstandig verder te gaan. Leerkrachten hebben ook verbeterpunten aangegeven voor de expert-docent en het programma Foutloos Rekenen zodat het beter toe te passen is op basisscholen.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.