Niets doen is geen optie! Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de opleiding

Niets doen is geen optie! Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de opleiding

Niets doen is geen optie! Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de opleiding

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)214René van Vianen, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Nederland

Zaal 6ma 13:25 - 14:25

Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de sociale en educatieve opleidingen is essentieel voor het signaleren en melden van onveilige situaties. De vraag is in hoeverre dit thema aandacht krijgt binnen de opleidingen en welke bodemeisen we zouden kunnen stellen. En welke goede voorbeelden zijn er? Hiervoor wordt een raamwerk ontwikkeld. De bedoeling is dat de hogescholen en de verschillende opleidngen (pabo, pedagogiek, social work, verpleegkunde) samenwerken en goede voorbeelden uitwisselen met elkaar. Een eerste onderzoek onder de opleiders wijst uit dat er behoefte is aan interprofessioneel samenwerken op dit thema. In de presentatie gaan we in op het ontwikkelde raamwerk dat enerzijds als een zelfscan voor de opleidingen gebruikt kan worden en anderzijds dient om te inspireren (goede voorbeelden).

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.