Onbegrensd taalleren met tekstloze prentenboeken vanuit educatief partnerschap

Onbegrensd taalleren met tekstloze prentenboeken vanuit educatief partnerschap

Onbegrensd taalleren met tekstloze prentenboeken vanuit educatief partnerschap

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)237Lotte Mensink, Hogeschool KPZ, Nederland; Wenckje Jongstra, Hogeschool KPZ, Nederland

Zaal 27di 13:35 - 14:35

Het associate lectoraat Taalstimulering van Hogeschool KPZ is dit jaar een project gestart in een lerend netwerk in quattro-helix verband, waarbij er sprake is van samenwerking tussen onderzoekers, lokale overheden, professionals van relevante partners en de directe gemeenschap. Opleiders en onderzoekers van Hogeschool KPZ werken gedurende een jaar samen met professionals van drie basisscholen, een gemeentelijke welzijnsorganisatie, én ouders. In het project ontwikkelt het netwerk vanaf komend schooljaar een aanpak waarbij tekstloze prentenboeken in de school- en thuisomgeving ingezet worden om ouderbetrokkenheid te versterken en bij te dragen aan de taalstimulering op school en in het educatieve thuismilieu.

Taalleren is onbegrensd (Nout, 2022). Het vindt niet alleen op school, maar ook in de thuisomgeving plaats. Het verbinden van de omgevingssferen kan de ontwikkeling van geletterdheid stimuleren. Ouderbetrokkenheid is een aspect van educatief partnerschap, maar educatief partnerschap behelst ook interprofessionele samenwerking met relevante partners met het oog op het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor opgroeiende kinderen. Samenwerking met de doelgroep is cruciaal bij sociale innovaties (Bund et al., 2013).

In deze bijdrage willen we graag in gesprek gaan over de rol van ouders bij innovatieprojecten. We richten ons daarbij op het vormgeven van educatief partnerschap ten behoeve van taalontwikkeling.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
educatief partnerschap, interprofessionele samenwerking, taalstimulering
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.