Onderwijskansen in de lerarenopleiding: met hoge verwachtingen in het spotlicht

Onderwijskansen in de lerarenopleiding: met hoge verwachtingen in het spotlicht

Onderwijskansen in de lerarenopleiding: met hoge verwachtingen in het spotlicht

Creëren: Workshop (60 min)129Heleen Versteegen, Sardes, Nederland; Ton Klein, Oberon, Nederland; Suzanne Gerritsen, Oberon, Nederland

Zaal 40di 11:35 - 12:35

Verminderen van ongelijkheid in onderwijskansen vereist een specifieke aanpak. De nieuwe generatie leerkrachten kan hier een belangrijke rol in spelen. Tijdens de opleiding zijn er veel mogelijkheden om de studenten op te leiden tot leerkrachten die evidence informed aan onderwijskansen werken. Waarbij werken vanuit hoge verwachtingen een krachtig middel is.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voert in samenwerking met het ministerie van OCW en de PO-raad het Research & Development programma effectieve onderwijsachterstandenbestrijding uit. Doel van dit programma is om in het primair onderwijs meer evidence informed aan onderwijsachterstanden te werken. Om wetenschappelijke kennis voor het onderwijsveld te ontsluiten is de website www.onderwijskansen.eu in het leven geroepen. Door middel van o.a. themapagina’s, webinars en podcasts wordt wetenschappelijke kennis toegankelijk gemaakt. Een bijzondere rol hierbinnen vormen de leidraden, waarvan ‘Onderwijs vanuit hoge verwachtingen’ er een is.

We hebben de mate waarin onderwijskansen aan bod komen in onze lerarenopleidingen onderzocht aan de hand van interviews. In deze workshop gaan we met de aanwezigen nader in gesprek over hoe je in je opleiding aandacht kan besteden aan onderwijskansen en maken dat concreet aan de hand van het thema Hoge verwachtingen in het onderwijs.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.