Onderzoekend vermogen van de lerarenopleider

Onderzoekend vermogen van de lerarenopleider

Onderzoekend vermogen van de lerarenopleider

Creëren: Workshop (60 min)341Anna van der Want, Annelies van der Graaf, Hogeschool Leiden, Nederland

Zaal 41ma 13:25 - 14:25

Onderzoekend vermogen kreeg in de curricula van hbo-bachelor- en masteropleidingen de afgelopen jaren een steeds grotere plek. Wanneer onderwijsprofessionals, inclusief lerarenopleiders, zelf onderzoek doen, krijgen zij inzicht in de opbrengsten van hun praktijken, en dit zal bijdragen aan de kwaliteit van hun beroepsuitoefening (Boei, 2014).

In welke omgeving een leraar-in-opleiding ook werkt, er zullen zich altijd onderwijssituaties voordoen waar het niet direct duidelijk is hoe je het beste kunt handelen om het gewenste resultaat te bereiken. Hiervoor heeft een leraar-in-opleiding onderzoekend vermogen nodig. Onderzoekend vermogen helpt om vraagstukken binnen het werk op adequate wijze te analyseren en de kennis te creëren die nodig is om zo’n vraagstuk (deels) op te lossen.

Wat is nodig om leraren-in-opleiding goed te kunnen begeleiden bij de ontwikkeling van onderzoekend vermogen? Welke expertise hebben lerarenopleiders nodig en hoe kunnen zij hun onderzoekend vermogen verder ontwikkelen? Deze vragen staan centraal in de ontmoetingssessie waarbij we als lerarenopleiders met elkaar in gesprek gaan over ons eigen onderzoekend vermogen en het onderzoekend vermogen van onze collega lerarenopleiders.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.