Onderzoekend vermogen zichtbaar maken

Onderzoekend vermogen zichtbaar maken

Onderzoekend vermogen zichtbaar maken

Creëren: Workshop (60 min)332Lidewij van Katwijk, NHL Stenden, Nederland

Zaal 6di 13:35 - 14:35

In deze workshop gaan we aan de slag om de ontwikkeling van onderzoekend vermogen van studenten zichtbaar te maken en erop te reflecteren. Onder onderzoekend vermogen verstaan we de competentie om in professionele situaties voor jezelf vast te kunnen stellen wat je wel en niet weet en kunt, en waar nodig deze ontbrekende kennis met een passende grondigheid te kunnen vinden of creëren, én bruikbaar te maken voor de beroepssituatie waarin jij werkt (Munneke, Rozendaal & Van Katwijk, 2023). Zowel studenten als opleiders hebben behoefte aan een onderwijs- en toetsvorm die beter aansluit bij het toekomstig beroep (Schilder et al., 2019), dan het onderzoeksverslag dat nu vaak gebruikt wordt. In het Comeniusproject 'bewijs van onderzoekend vermogen' verleggen we de focus van dit onderzoeksverslag naar bewijs van onderzoekend vermogen als afstudeerwerk. Om ontwikkeling hiervan zichtbaar te maken gaan we aan de slag met twee verschillende instrumenten, die ontwikkeld zijn in het kader van een Comeniusproject: de kaartenset onderzoekend vermogen en een digitale applicatie, te weten het student ontwikkelsysteem. Beide instrumenten zullen verkend en bediscussieerd worden aan de hand van casuïstiek uit de eigen opleidingspraktijk.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Formatief evalueren, Ontwikkelingsgericht
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.