Ontmoet de Opleidingsschool Oostelijk Flevoland (OSOF)

Ontmoet de Opleidingsschool Oostelijk Flevoland (OSOF)

Ontmoet de Opleidingsschool Oostelijk Flevoland (OSOF)

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)147Petra van Zijtveld, OSOF, Nederland

Zaal 26ma 11:25 - 12:25

Ontmoet de Opleidingsschool Oostelijk Flevoland (OSOF)

Wij zijn een jonge brede opleidingsschool bestaande uit vo, pro, vso, mbo en hbo en zoals de naam al aangeeft bevinden onze scholen zich in het oosten van Flevoland.

Ons opleidingsteam bestaat uit schoolopleiders van de diverse scholen, de programmaleider en de instituutsopleiders en werkt nauw samen op diverse vlakken. Zo is er een stagegids ontworpen, een handleiding voor het begeleiden van stages door werkplekbegeleiders, een doorlopende leerlijn intervisie, we brengen een nieuwsbrief uit en we zijn bezig met stageopdrachten waarbij we aansluiten bij de onderzoekende houding en bij de brede leergemeenschap op het instituut. Uiteraard wordt al het materiaal continue up-to-date gehouden.

In onze bijdrage stellen we onze partners in ons netwerk voor en laten we zien op welke manier wij de verbinding in ons netwerk hebben geborgd. Ook willen we met jullie delen tot welke resultaten/opbrengsten dit tot nu toe heeft geleid.

We willen in gesprek aan de hand van onderstaande vragen:

Wat zijn de verschillende expertises binnen het eigen netwerk?

Wat is het gezamenlijk doel/belang?

Hoe komt verbinding tot stand?

Hoe ontstaan concrete opbrengsten uit ‘losse’ ideeën?

Hoe wordt continuïteit geborgd?

Wat zijn de valkuilen in het proces?

Kwaliteit en kenmerken van netwerken: Hoe werkt leren in netwerken? Hoe werken netwerken?
Delen, Netwerken
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.