Ontmoeten in gedeelde grenspraktijken: Wat werkt?

Ontmoeten in gedeelde grenspraktijken: Wat werkt?

Ontmoeten in gedeelde grenspraktijken: Wat werkt?

Ontmoeten: Open space (30 min)100Marjolijn Peltenburg, Marnix Academie, Nederland; Carolien Duijzer, Marnix Academie, Nederland

Zaal 6ma 14:30 - 15:30

In een gedeelde grenspraktijk is ruimte voor dialoog en uitwisseling tussen opleiders van bijvoorbeeld de opleidingsinstelling en opleiders uit de onderwijspraktijk. De gedeelde grenspraktijk die we in deze ontmoeting centraal stellen is VONC. VONC is een platform voor opleiders van de hogeschool Marnix Academie en opleiders uit de praktijk (basisschool) om met elkaar uit te wisselen over het Samen Opleiden van studenten, bijvoorbeeld rondom de methodiek Lesson Study. Ervaringen met Lesson Study voor het ontwerpen van onderwijs kunnen tijdens VONC ingebracht worden om zo ook andere opleiders te inspireren hiermee aan de slag te gaan. Tegelijkertijd is Lesson Study ook aanleiding voor opleiders om de betekenis en reikwijdte van het Samen Opleiden van studenten verder te verkennen. Tijdens deze ontmoeting op het Velon-congres willen we meer grip krijgen op kenmerkende eigenschappen van dergelijke gedeelde grenspraktijken die het leren-in-verbinding tussen opleiding en praktijk ondersteunen. De centrale vraag binnen deze Ontmoeting is: Welke complexe vragen komen we tegen in het vormgeven en benutten van deze gedeelde grenspraktijken? Door uitwisseling willen we tot een zekere consensus komen ten aanzien van centrale thematieken die kenmerkend zijn voor gedeelde grenspraktijken. Afsluitend zullen we deze kenmerkende eigenschappen borgen en delen met de deelnemers.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Grenspraktijken
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.