Ontwikkelen van nieuw werkplekcurriculum in samenwerking tussen hogeschool en werkveld

Ontwikkelen van nieuw werkplekcurriculum in samenwerking tussen hogeschool en werkveld

Ontwikkelen van nieuw werkplekcurriculum in samenwerking tussen hogeschool en werkveld

Ontmoeten: Discussie (30 min)301Erik Buchner, Hogeschool Viaa, Nederland

Zaal 11ma 14:30 - 15:30

Hogeschool Viaa leidt al haar studenten op in een werkplekcurriculum. Dit doet zij in gezamenlijke verantwoordelijkheid met 20 schoolverenigingen. Hogeschool en schoolbesturen zijn een samenwerking aangegaan wat geresulteerd heeft tot een samenwerkingsverband genaamd SCOPE(zie www.scopesamenopleiden.nl)

SCOPE richt zich niet alleen op het opleiden van de aankomende leerkracht. De samenwerking richt zich op het leren van de student, de startende leerkracht en de ervaren leerkracht. Ze heeft als doel om in wederzijds verantwoordelijkheid de kwaliteit van hogeschool en opleidingsscholen te realiseren. Op alle niveaus van de organisatie vindt deze samenwerking plaats. In deze workshop willen we laten zien hoe strategische doelen en bestuurlijke doelen doorwerken op het samenwerken op macro -en microniveau van het samen opleiden. Dit spitsen we toe op het onderwerp ‘curriculumvernieuwing’. We willen laten zien hoe op verschillende niveaus in gezamenlijkheid gewerkt wordt aan het ontwikkelen van een nieuw curriculum. Dit doen we m.b.v. een caroussel vorm waarin voorbeelden van netwerken en samenwerken worden gepresenteerd.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.