Ontwikkelen van professioneel leiderschap van de leraar. Een nood-zaak voor de toekomst.

Ontwikkelen van professioneel leiderschap van de leraar. Een nood-zaak voor de toekomst.

Ontwikkelen van professioneel leiderschap van de leraar. Een nood-zaak voor de toekomst.

Ontmoeten: Netwerkcafé (30 min)206Arda Oosterhoff, NHL Stenden, Nederland

Restaurantdi 13:35 - 14:35

Professioneel leiderschap is een belangrijke competentie ten gunste van de kwaliteit van onderwijs, maar ook ten gunste van het behoud van professionals op de werkvloer. Dit is van belang in een context waarin steeds meer gevraagd wordt van de onderwijsprofessional én waarin een toenemend tekort aan werknemers is. De Academie Primair Onderwijs van NHL Stendenhogeschool zoekt door middel van handelingsgericht ontwerponderzoek naar een antwoord op de vraag: Hoe kunnen lerarenopleiders de ontwikkeling van professioneel leiderschap van (aankomende) leerkrachten ondersteunen en versterken?

Ter verkenning van deze centrale vraag heeft een theoretische verdieping plaatsgevonden naar kernconcepten die in relatie staan met de ontwikkeling van professioneel leiderschap. Deze theoretische verkenning heeft geleid tot een conceptueel model, waarin de relatie zichtbaar is gemaakt tussen de opleidingsfuncties socialisatie/persoonsvorming/kwalificatie en de concepten professionele identiteit, agency en professioneel leiderschap (zie figuur 1.).

[Figuur 1]

Op het Velon-congres nodigen we lerarenopleiders uit die (één van) de onderdelen van dit model actief als doelstelling voor hun onderwijs vormgeven (of die dit willen gaan doen) voor een netwerkcafé. Het doel is om met elkaar ervaringen en kennis uit te wisselen en om een netwerk rond het thema professioneel leiderschap op te bouwen.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Agency, Professionele identiteit
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.