Ontwikkelgesprekken voor een integrale begeleidings- en beoordelingspraktijk

Ontwikkelgesprekken voor een integrale begeleidings- en beoordelingspraktijk

Ontwikkelgesprekken voor een integrale begeleidings- en beoordelingspraktijk

Creëren: Workshop (60 min)309Richard van den Berg, Academie Tien, Nederland; Theo van den Bogaart, Hogeschool Utrecht, Nederland; Martine van Rijswijk, Universiteit Utrecht, Nederland

Zaal 42ma 14:30 - 15:30

Het Opleidingshuis is een leergemeenschap op de werkplek waar betrokkenen vanuit lerarenopleidingen en school actief zijn. In het Opleidingshuis is bewust gekozen voor een integrale aanpak van begeleiden en beoordelen van leraren-in-opleiding. In het artikel Ontwikkelgesprekken voor een integrale begeleidings- en beoordelingspraktijk van leraren-in-opleiding wordt zichtbaar gemaakt onder welke voorwaarden deze integrale benadering vorm krijgt in ontwikkelgesprekken. We vonden verschillende mediërende factoren. Opleiders toonden bekwaamheden als ‘boundary crossers’ en wogen opleidingseisen in relatie tot verschillende andere referentiekaders. Gelijkwaardigheid van de betrokkenen in de ontwikkelgesprekken bleek van groot belang en gerelateerd aan de school als lerende gemeenschap.

In deze workshop geven we deelnemers de kans om aan de hand van een praktijkcasus te verkennen hoe zij zelf zouden willen en kunnen navigeren rond verschillende referentiekaders in ontwikkelgesprekken, gezien hun eigen context.

Kwaliteit en kenmerken van netwerken: Hoe werkt leren in netwerken? Hoe werken netwerken?
partnerschap
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.