Ontwikkelingsgerichte Peer Review – netwerken in het kwadraat!

Ontwikkelingsgerichte Peer Review – netwerken in het kwadraat!

Ontwikkelingsgerichte Peer Review – netwerken in het kwadraat!

Creëren: Workshop (60 min)187Mirella Verspiek, Platform SO&P, Nederland; Gea Spaans, Platform SO&P, Nederland; Miranda Timmermans, Marnix Academie, Nederland

Zaal 7ma 14:30 - 15:30

Om de kwaliteit van Partnerschappen SO&P te kunnen borgen, verantwoorden en versterken, gebruiken we het kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en de werkwijze peer review. Zo werken we aan de ontwikkeling van het eigen partnerschap en verhogen we landelijk het niveau Samen Opleiden & Professionaliseren.

De ontwikkelingsgerichte peer review is te kenmerken als netwerken in het kwadraat. Een partnerschap is al een netwerk van zichzelf. Dit netwerk stelt zich open om te leren en zich verder te ontwikkelen door het gesprek met andere partnerschappen (netwerken) en de partnerschappen gezamenlijk zijn weer een netwerk voor kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsborging op landelijk niveau.

Bij de ontwikkelingsgerichte peer review bespreken het ontvangend partnerschap en het bezoekend panel in een open dialoog aan de hand van de waarborgen en een of meerdere ontwikkelvragen. Voor een optimaal resultaat is een gedegen voorbereiding van het ontvangend partnerschap én het bezoekend panel vereist. Een duidelijk beeld waar een ontvangend partnerschap zich verder op zou willen ontwikkelen is van groot belang voor het lerend effect.

Hoe we dit kunnen realiseren met elkaar was onderwerp van een aantal pilots met meerdere partnerschappen afgelopen jaar. Met de resultaten van deze pilots gaan we tijdens de workshop actief aan de slag.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Landelijke kwaliteitsontwikkeling
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.