Op naar toekomstbestendig HR beleid: Wat kunnen we van elkaar leren?

Op naar toekomstbestendig HR beleid: Wat kunnen we van elkaar leren?

Op naar toekomstbestendig HR beleid: Wat kunnen we van elkaar leren?

Creëren: Workshop (60 min)199Piety Runhaar, Wageningen Universiteit, Nederland

Zaal 40ma 11:25 - 12:25

De opdracht voor scholen om te zorgen voor voldoende gekwalificeerde én gemotiveerde leraren en onderwijsondersteunend personeel is nog nooit zo urgent geweest is. In korte tijd zijn scholen dan ook geconfronteerd met diverse beleidsinitiatieven die als doel hebben om meer, gekwalificeerde en gemotiveerde leraren aan te trekken. Denk aan Begeleiding startende leraren; Regionale aanpak personeelstekorten; Samen Opleiden en professionaliseren; Regionale opleidingsallianties; Beroepsbeeld van de leraar. De praktijk leert dat deze initiatieven vaak nog los staan van elkaar en nog niet zijn door vertaald naar het HR beleid binnen scholen. In de workshop gaan we met elkaar op zoek hoe al deze initiatieven te zien zijn als ingrediënten voor toekomstbestendig HR beleid, dat zich uitstrekt van werving & selectie, professionele ontwikkelmogelijkheden, beoordelen en belonen tot taakbeleid. Om te voorkomen dat scholen allemaal individueel het wiel gaan uitvinden is het verstandig om hierin samen op te trekken en te leren van elkaar. De workshop doet daarvoor een eerste aanzet.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Doorgaande professionele ontwikkeling van leraren, Samen opleiden en professionaliseren
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.