Opleidings- en arbeidsmarktperspectief als samenhangend geheel.

Opleidings- en arbeidsmarktperspectief als samenhangend geheel.

Opleidings- en arbeidsmarktperspectief als samenhangend geheel.

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)96Janine Gerrits, Onderwijsbureau Twente, Nederland; Anneloes Muller-van de Molen, Saxion, Nederland; Hester Langkamp-Waanders, OPO-Hof van Twente, Nederland; Edmée Suasso de Lima de Prado, Saxion, Nederland

Zaal 23ma 14:30 - 15:30

In Kennisnetwerk Lerende Leraren (KnLL) komen de initiatieven vanuit Samen Opleiden & Professionaliseren en Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) samen. KnLL is een netwerk van onderwijsorganisaties in de regio Twente - Oost Nederland. Het netwerk bestaat uit 15 schoolbesturen, Lerarenopleiding Saxion, ROC van Twente en mobiliteitscentrum Twente (ObT). In het netwerk organiseren we het samen leren en onderzoeken van onderwijsprofessionals en onderzoekers. Het delen van kennis en de verbinding van theoretische inzichten en praktijkkennis draagt bij aan levenlang leren en ontwikkelen van alle betrokkenen.

iermee realiseren we een kennisinfrastructuur gericht op actueel houden van essentiële kennis in, van en voor de beroepsgroep op basis van ontwikkelingen en strategisch beleid binnen de onderwijssector. Deze samenwerking maakt dat grote vraagstukken als het huidige personeelstekort (RAP) in gezamenlijkheid benaderd worden. Het opleidingsperspectief en het arbeidsmarktperspectief vormen een natuurlijk geheel. De regionale aanpak van het personeelstekort zien we als een dynamisch proces waarbij afstemming, duurzame plannen en het borgen van deze plannen de kern vormen.

Tijdens een rondetafelgesprek willen we met de gesprekdeelnemers verkennen hoe in andere regio’s het opleidingsperspectief en het arbeidsmarktperspectief zich tot elkaar verhouden en tot welke inzichten, vraagstukken en acties dit leidt.

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
Kennisinfrastructuur
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.