Persoonlijke visieontwikkeling binnen het netwerk SCOPE

Persoonlijke visieontwikkeling binnen het netwerk SCOPE

Persoonlijke visieontwikkeling binnen het netwerk SCOPE

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)208Tonnis Bolks, Hogeschool Viaa, Nederland

Zaal 4di 10:05 - 11:05

Binnen het netwerk van het lectoraat Goede Onderwijspraktijken van Hogeschool Viaa, de opleiding en de opleidingsscholen (samenwerkingsverband Scope) staat de persoon van de leerkracht en zijn/haar professionele handelen in de praktijk centraal. Persoonlijk meesterschap is daarbij de kern; wat heeft de leraar als persoon al in huis aan ervaringen, talenten en persoonlijke kernkwaliteiten en hoe kan hij/zij dat inzetten en ontwikkelen? Die ontwikkeling moet leiden tot een professional die vanuit een sterke identiteit het leraarschap vormgeeft.

Binnen persoonlijk meesterschap is één van de aspecten het ontwikkelen van een visie.

Het onderzoek naar de persoonlijke visieontwikkeling van de studenten heeft de volgende doelen: 1. zicht krijgen op de manier waarop studenten van de pabo hun persoonlijke visie op goed onderwijs ontwikkelen en 2. ontwerpen van interventies/tools waarmee studenten worden ondersteund bij het ontwikkelen van een persoonlijke visie.

De onderzoeksvragen zijn: Hoe ontwikkelt de persoonlijke visie van studenten zich en welke bronnen hanteren ze daarbij? Welke stimulerende factoren spelen een rol? Hoe dragen interventies/tools bij aan de bewustwording en de ontwikkeling van de persoonlijke visie?

De onderzoeksvragen worden beantwoord door literatuuronderzoek, vragenlijsten, focusgroepinterviews en analyses van visiebeschrijvingen van studenten en logboeken van docenten.

De eerste resultaten zijn inmiddels bekend.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
persoonlijk meesterschap, visieontwikkeling
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.