Perspectieven op de kwaliteit van lerarenopleiders

Perspectieven op de kwaliteit van lerarenopleiders

Perspectieven op de kwaliteit van lerarenopleiders

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)259Helma Oolbekkink-Marchand, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Nederland; Els Tanghe, Universiteit Antwerpen, België; Bob Koster, Fontys Hogeschool, Nederland

Zaal 27di 11:35 - 12:35

Een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening van lerarenopleiders is belangrijk om tegemoet te komen aan de vraag van het onderwijs én de samenleving om leraren op te leiden die kwaliteitsvol onderwijs organiseren. Daartoe is een duurzame professionaliseringslijn opportuun, die lerarenopleiders in staat stelt aan te blijven sluiten bij maatschappelijke behoeften en tendensen. Zowel in Nederland als Vlaanderen zijn er initiatieven ontplooid: 1) de beroepsregistratie voor lerarenopleiders (Nederland) en 2) een opleidingstraject voor lerarenopleiders (Vlaanderen).

De vraag is in welke mate deze initiatieven aansluiten bij de kwaliteitseisen die aan lerarenopleiders moeten worden gesteld? Hoe komen zij tegemoet aan de noden van de beroepsgroep? Wat zijn randvoorwaarden om lerarenopleiders te laten participeren?

De gesprekssessie start met een korte schets van het thema aan de hand van internationale onderzoeksliteratuur, bestaande praktijken in Vlaanderen en Nederland, ervaringen van deelnemers én dilemma’s waar we tegenaan lopen. Hierna volgt een gesprek aan de hand stellingen waarbij deelnemers samen de verschillende spanningsvelden verkennen rondom de kwaliteit van lerarenopleiders. Tot slot volgt een wrap-up met de belangrijkste opbrengsten, die ook als input dient voor verdere acties op het vlak van het versterken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van én het verduurzamen van een professionaliseringsaanbod voor lerarenopleiders.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.